Николай ОМ

"Къща на Яблански" - Етапи На Реставрация

Състояние на обекта преди реставрация

Работен процес - Почистване на пластиката

Работен процес - Ретуш

Работен процес - Въстановяване на раздробен на парчета орнамент

Стари и нови елементи

Работен процес

Детски фигури

Крайна фаза - Обновена къща