Николай ОМ

"Къща на Яблански" - За Къщата


Къща Яблански Обект - "Къща на Яблански"
Местоположение - гр. София, бул. "Цар Освободител" 18
Датировка - къщата е строена 1906-1907 година
Статут - обектът е обявен за паметник на културата от национално значение (1955 г.). Понастоящем сградата е частна собственост.
Реставрационен процес – Май 2009 - Март 2011 година
Главен изпълнител - "ЦСТ СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ"
"ЕКО АРТ" Бургас - изпълнители на корнизи, мазилки и др.


ТВОРЧЕСКИ КОЛЕКТИВ - "НИКОЛАЙ ОМ" ЕООД


ИСТОРИЯ НА РЕСТАВРАЦИЯТА на "Къщата на Яблански" София

Животът на Твореца е Приключение и по пътя на целенасоченото му развитие Неочакваното е често случващо се. От ранните си младежки години стотици пъти съм минавал край тази къща, винаги тя ми навяваше нещо особено и чувството, че имам общо с нея един ден се реализира! Невероятно!

Днес след почти 2 години работа за целият наш екип усещането на Удовлетворение от крайният резултат е най – важното - с усмивка слушаме думите на многобройния преминаващ поток от хора.

Предизвикателствата в началото бяха плашещи и много-топ архитектурен паметник в сърцето на Столицата, дълга публична дискусия около него от най - видни експерти, тежко състояние и на конструкция и на пластика, конкуренция с концепциите на други фирми, ние като нова генерация творци... Аз без колебание постъпих така както е постъпил Д.Яблански преди 105 години - повиках консултантите от Виена, защото при този процес нямаше място за грешки, както и поради причина, че в България Щукатурната пластика не е детайлно изучена като технология на възстановяване.

Ние започнахме с 100% реставраторски подход - запазване на съществуващата пластика, укрепване и ретуширане, както и възстановяване на липсващите елементи, които поради повтаряемостта си можеха да се възстановят чрез заснемане. Проби и анализ на всички използвани от Андреас Грайс материали бяха анализирани в лаборатория във Виена. Всички анализи и технологични предписания бяха извършени от Klaus Wedenig - един от водещите реставратори във Виена, а целият технологичен процес на място беше ръководен от Елизабет Пенкер – скулптор и реставратор. Основният екип - братята Томас и Светослав Зиковски и скулптура Костадин Ненов и още около 20 художници, работихме върху цялостната реставрация. Прецизно и дълго почистване на цялата пластична украса, укрепване и внимателни ретуши, заснемане и възстановяване на елементи, като най - трудно беше със силно повредените "охлюви" високо на Източната фасада. Грайс е изпълнил тънки отливки от роман цимент през 1905 – нов и скъп материал. Някои от тях сега бяха събрани от десетки натрошени парчета и закрепени с най - нови неръждаеми анкери. Любопитно бе и възстановяването на безвъзвратно загубените скулптури от корниза на Източната фасада. Десетки снимки от същата епоха, които аз лично направих при обиколката ми на подобни обекти - Загреб, Виена, Будапеща, Триест и др., бяха изходните модели за новите скулптури, чийто мащаб и пропорции бяха съхранени след дълго взиране в оцелелите стари снимки на Къщата. Всичко това бе допълнено от работата на "Еко Арт" Бургас върху корнизите и мазилките в стриктно сътрудничество с главния изпълнител ЦСТ Строй Инженеринг.

Тепърва предстоеше най - тежкото предизвикателство - уникалните тавани и фоайе на първия етаж. При тежкото конструктивно състояние на Къщата, те бяха сериозно увредени и не можеха да се съхранят. Всички тези орнаменти бяха изградени по стара технология – смесена техника на повърхностен слой гипс с изключително голяма сложност. Тогава ние реализирахме единственото възможно, за да не ги загубим - прецизно бяха свалени отпечатъци и бе извършено композиционно заснемане. Отново, според тези калъпи бяха изработени всички орнаменти, като особено сложно бе с кухата отливка на завършващия Р профил голям корниз. Изхождайки от сложността на композицията и релефа мисля, че тук бе реализиран за първи път в България, подобен процес на възстановяване.

От тук нататък Къщата на Яблански започва нов живот - с достатъчно професионална прецизност сме подготвили работата и за следващата реставрация след 100 години!

НИКОЛАЙ ИВАНОВ - ръководител на проекта