Николай ОМ

За Нас


"НИКОЛАЙ ОМ" ЕООД не е просто работна фирма, а художествен кръг ,чиято цялостна дейност е насочена към реабилитиране ролята на Изкуството във време на глобализация, урбанистично и технократско общество. В този смисъл дейността на фирмата е разностранна и обхваща широк кръг от художествено творчески реализаци в България и извън нея.

В Творческия кръг участват художници монументалисти, скулптури и реставратори, както и Български художници живеещи извън пределите на страната. Осъществяват се колаборации с чуждестранни Автори и специалисти.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ СА:

Фасадни реставрации включващи скулптурни фасадни пластики, пластично оформяне на нови фасади, работи в областта на екстериорния и интериорния дизайн (мозайка, фреско, керамика, витраж, скулптура, цветни интериорни решения), както и многобройни и мащабни реализации за кино продукции и опера.