Николай ОМ

„Доходно здание на Барух Мушолам” 1912, бул. ”Христо Ботев” 95, гр. София

Сградата е от 1912 година и е построена за доходно здание от Барух Мушолам. Фасадата се отличава с пластична украса, орнаментални декоративни пана и красиви пропорции. Богатата пластична украса от медальони и гирлянди под главния корниз е сецесионова и я прави неповторима.
След 100 годишно не добро стопанисване на фасадата и заварено окаяно състояние през 2014 (повредени мазилки, пластика и много пукнатини) ние се заехме с реставрацията на цялата фасада. Бяха предприети следните възстановителни операции – Почистване на цялата повърхност (механично, ръчно), почистване на камъка. Бяха ретуширани и възстановени всички пана с растителен орнамент, скулптурни глави и др., които бяха сериозно увредени на места. За разлика от обичайната щукатура от периода, по-голямата част от пластиката беше на основа гипс, който се разпадаше и отливките се чупеха в ръцете ни. Възстановяването на пластиката в такова състояние беше истинско предизвиктелство. Бяха въстановени големи участъци от гладката рустикална мазилка, по-голямата част от щукатурните корнизи и многобройни малки участъци от каменните корнизи и первази.
Реставрация - Колектив „НИКОЛАЙ ОМ” ЕООД
Инвеститор - „Клуб Естейт” ООД
Архитект - Анна Неврокопска


Преди реставрацията:


След реставрацията: